Kultura podjetja

KULTURA PODJETJA

Svetovno blagovno znamko podpira korporativna kultura.Popolnoma razumemo, da je njeno korporativno kulturo mogoče oblikovati le z vplivom,

Infiltracija in integracija.Razvoj naše skupine je bil v preteklih letih podprt z njenimi temeljnimi vrednotami

----Poštenost, inovativnost, odgovornost, sodelovanje.

162360897

Poštenost

Naša skupina se vedno drži načela, usmerjenost v ljudi, upravljanje integritete, vrhunska kakovost, vrhunski ugled. Poštenost je postala pravi vir konkurenčne prednosti naše skupine.S takim duhom smo vsak korak naredili stabilno in trdno.

Inovativnost

Inovativnost je bistvo kulture naše skupine.Inovacije vodijo v razvoj, ki vodi v večjo moč. Vse izvira iz inovacij.Naše podjetje je vedno v aktivnem statusu, da se lahko prilagodi strateškim in okoljskim spremembam ter je pripravljeno na nastajajoče priložnosti.

305377656
317241083

Odgovornost

Odgovornost omogoča vztrajnost.Naša skupina ima močan občutek odgovornosti in poslanstva do strank in družbe.Moči takšne odgovornosti ni mogoče videti, lahko pa jo občutimo.Vedno je bila gonilna sila za razvoj naše skupine.

Sodelovanje

Sodelovanje je vir razvoja.Prizadevamo si zgraditi skupino za sodelovanje.Sodelovanje pri ustvarjanju situacije, v kateri zmagajo vsi, velja za zelo pomemben cilj za razvoj podjetja.

300344104