Kultura podjetja

KULTURA PODJETJA

Svetovno znamko podpira korporativna kultura. Zavedamo se, da je njeno korporativno kulturo mogoče oblikovati le z vplivom,

 Infiltracija in integracija. Razvoj naše skupine so v preteklih letih podpirale njene temeljne vrednote

---- Poštenost, inovativnost, odgovornost, sodelovanje.

162360897

Iskrenost

Naša skupina se vedno drži načela, usmerjenega v ljudi, upravljanja integritete, najvišje kakovosti, vrhunskega ugleda. Poštenost je postala pravi vir konkurenčne prednosti naše skupine. S takšnim duhom smo vsak korak naredili enakomerno in trdno.

Inovacije

Inovacije so bistvo naše skupinske kulture. Inovacije vodijo v razvoj, kar vodi v večjo moč, Vse izvira iz inovacij. Naše podjetje je za vedno v aktiviranem stanju, da sprejme strateške in okoljske spremembe ter se pripravi na nove priložnosti.

305377656
317241083

Odgovornost

Odgovornost človeku omogoča vztrajnost. Naša skupina ima močan občutek odgovornosti in poslanstva za stranke in družbo. Moči takšne odgovornosti ni mogoče videti, vendar jo je mogoče občutiti. Vedno je bila gonilna sila razvoja naše skupine.

Sodelovanje

Sodelovanje je vir razvoja. Prizadevamo si za oblikovanje sodelujoče skupine. Sodelovanje pri ustvarjanju win-win situacije je zelo pomemben cilj za razvoj podjetja.

300344104